Kiedy stosowane jest leczenie zębów pod narkozą?

Kiedy stosowane jest leczenie zębów pod narkozą?

14 lipca 2015 Wyłączono przez major

Usuwanie zęba jest z reguły męczącym zabiegiem. Jednak większy problem pojawia się, gdy konieczne okazuje się usunięcie większej liczby. Wówczas kolejne zabiegi ekstrakcji musiałyby odbywać się podczas kolejnych wizyt u dentysty. Nie zawsze jest to komfortowe dla pacjenta. Zdarza się, że więcej zębów musi być usuniętych w krótkim czasie. Wówczas rozwiązaniem jest leczenie zębów pod narkozą. Zaletą takiego rozwiązania w każdym przypadku jest to, że pacjent nie będzie odczuwał bólu. Równocześnie nie będzie pamiętał przebiegu zabiegu. Z tego powodu taki sposób leczenia bywa często stosowany u dzieci, które mogą nie móc psychicznie poradzić sobie z długotrwałą procedurą dentystyczną. Wówczas podczas różnych zabiegów można zastosować narkozę.

Jak przebiega leczenie zębów pod narkozą?

W celu przeprowadzenia zabiegu pod narkozą niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. Taka rozmowa kwalifikacyjna pozwala wykluczyć przeciwwskazania do zastosowania procedury. Ocena pacjenta odbywa się na podstawie dokładnego zapoznania się z historią medyczną. Pozwala to wykluczyć z procedury pacjentów, u których z powodów zdrowotnych narkoza nie może być zastosowana.

Gdzie realizowane jest leczenie zębów pod narkozą?

Przeprowadzenie zabiegów pod narkozą, wymaga dysponowania przez placówkę odpowiednimi specjalistami i warunkami lokalowymi. Podczas procedury przy pacjencie znajdują się dwa zespoły. To dentyści, którzy zajmują się przeprowadzeniem konkretnych zabiegów, a także anestezjolodzy, którzy odpowiadają za kontrolowanie stanu pacjenta podczas narkozy. W klinikach stomatologicznych zabiegi z reguły przeprowadzane są w warunkach ambulatoryjnych. Natomiast w szpitalach zdarza się, że będą one realizowane na bloku operacyjnym. Istotne jest, aby leczenie zębów pod narkozą odbywało się w bezpiecznych warunkach. Wymaga to między innymi dostępu przez specjalistów osprzętu, który pozwala monitorować parametry życiowe. Natomiast sama narkoza może być przeprowadzona przy wykorzystaniu leków dożylnych lub wziewnych.