Dlaczego powstaje nadwzroczność?

Dlaczego powstaje nadwzroczność?

11 marca 2018 Wyłączono przez major

Problem nadwzroczności jest bardzo powszechny w populacji. Badania epidemiologiczne wskazują, iż jest to najczęstsza występująca wada wzorku u osób młodych oraz po 50 roku życia. Związana jest ona ze zbyt krótką gałką oczną, która to prowadza rzecz jasna do skupiania światła za siatkówką. W tej konkretnej sytuacji występuje więc trudność w uzyskaniu stuprocentowej optycznej ostrości wzroku. Idealne soczewki dla dalekowidza to oczywiście szkła skupiające, które pozwalają przesunąć wiązkę światła do centrum najostrzejszego widzenia, czyli do środkowej części siatkówki.

Jak korygować można nadwzroczność?

Istnieje wiele metod korekcji tej wady wzroku. Na pewno trzeba zwracać uwagę na występowanie licznych, typowych objawów związanych z nadwzrocznością. Olbrzymim problemem dotykającym wielu chorych jest przede wszystkim fakt, iż nie widzą oni ostro przedmiotów znajdujących się blisko oczu. Doprowadza to do trudności w czytaniu, czy też wykonywaniu precyzyjnych prac manualnych. Jest to częsty obraz u starszych osób, które nawykowo przesuwają przedmiot nieco dalej od oczu, aby znalazł się on w miejscu odpowiadającemu punktowi najostrzejszego widzenia na siatkówce. DO korekcji stosuje się standardowe wypukłe soczewki dla dalekowidza lub podobne szkła kontaktowe. Jest to bardzo skuteczna metoda korekcji wad wzroku. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.seikovision.com/pl/.

Na chwilę obecną nie istnieją skuteczne metody korekcji wad wzroku z wykorzy¬staniem operacji okulistycznych – niekiedy problem rozwiązuje operacja i wymiana soczewki.